Najlepsi zawodnicy

Na dobry początek – życiorys i dokonania najwybitniejszego szachisty naszego Klubu – mistrza międzynarodowego Zbigniewa Dody; dalsze sylwetki zasłużonych dla Klubu zawodników i działaczy – w przygotowaniu. …