Przepisy gry

Poniżej znajdują się linki do materiałów z przepisami gry w szachy oraz do głównych regulaminów.

Kodeks szachowy FIDE (j.ang.) [od 1.1.2018]: https://handbook.fide.com/chapter/E012018

Kodeks szachowy FIDE (tłumaczenie j.pol.) [od 1.1.2018]: http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/2017/2018-01-01-Polska%20wersja%20FIDE%20Rules%20ważne%20od%201%20I%202018.pdf

Kolegium sędziów PZSzach: https://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/kolegium-sedziow/

Komisja ewidencji, klasyfikacji i rankingu PZSzach: https://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/komisja-ewidencji-klasyfikacji-i-rankingu/

Kodeks etyki PZSzach: https://pzszach.pl/2020/11/12/kodeks-etyki-pzszach/

Regulamin klasyfikacyjny PZSzach: https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2023/12/Regulamin-Klasyfikacyjny-2024.pdf

Regulaminy WZSzach: https://wzszach.poznan.pl/regulaminy

Strona FIDE: https://handbook.fide.com