Informacje o klubie

100 lat historii Klubu! 95 lat Sekcji Szachowej!

Klub Szachowy LECH Poznań jest kontynuatorem działalności sekcji szachowej jednego z najstarszych w Wielkopolsce klubów – Kolejowego Klubu Sportowego LECH, założonego 19.03.1922 r. przez młodych miłośników piłki nożnej w miejscowości Dębiec (obecnie dzielnica Poznania) pod nazwą Lutnia Dębiec, później Towarzystwo Sportowe Liga-Dębiec, które w 1929 r. weszło w skład Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Poznaniu.

Członkowie tej organizacji próbowali swych sił w różnych dyscyplinach sportowych, a od 1927r. także w szachach.

Po II wojnie światowej kolejarski klub jeszcze kilkakrotnie zmieniał nazwę (wśród piłkarskich kibiców najpopularniejszą z nich była gwarowa – Kolejorz), by w końcu przez kilkadziesiąt lat funkcjonować jako KKS LECH. 

Zawodnicy tego klubu godnie reprezentowali kolejarską brać Poznania, dorzucając swoje cegiełki do osiągnięć sportowych najwyższej jakości – zdobywali tytuły mistrzów Polski, reprezentowali barwy narodowe na całym świecie, w tym na Igrzyskach Olimpijskich w różnych dyscyplinach, także na Olimpiadach Szachowych. 

Pod koniec XX wieku, dla członków niemal wszystkich sekcji, z wyjątkiem „oczka w głowie” kibiców i Zarządu kolejarskiego klubu, czyli sekcji piłki nożnej, nastał smutny czas. Część sekcji uległa likwidacji, inne przez kilka lat dogorywały, by w końcu znaleźć się poza klubem borykającym się z brakiem wystarczającego wsparcia finansowego Polskich Kolei Państwowych. Szachiści w latach 1996 – 2005 grali pod egidą KTKFiT Błękitny-Express LECH, złożonego z kilku sekcji stowarzyszenia wspieranego przez Związek Zawodowy Kolejarzy, ale po przedwczesnej śmierci prezesa Ryszarda Wojtkowiaka znaleźli się w trudnej sytuacji – poza strukturami dotychczasowego sponsora PKP.

Od 2005 r. dzięki życzliwości Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr. Michała Iwaszkiewicza, który zaakceptował inicjatywę swego współpracownika, mistrza FIDE Jacka Wody – Dyrektora Ekonomicznego uczelni, kontynuowaliśmy działalność pod nazwą Klub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu. Walne Zebranie w dniu 3.11.2005 r. uchwaliło STATUT, a 26.01.2006 r. Sąd Rejonowy w  Poznaniu wpisał Klub do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249282. Pierwszy Zarząd nowego Klubu, wybrany przez I Walne Zebranie, ukonstytuował się następująco: Jacek Woda – Prezes, Dariusz Pawlicki i Jarosław Jarmużek – Wiceprezesi, Ewa Sikorska – Skarbnik, Leon Miklosik – Sekretarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący Tadeusz Zieliński oraz członkowie Jan Dawid Purzycki i Janusz Woda.

W 2009 r., z inicjatywy Jarosława Jarmużka i Janusza Wody, rozpoczęła popularyzację i naukę królewskiej gry Szkółka Szachowa LECH-WSUS, z której działalnością i wynikami można zapoznać się w zakładce pod tym samym tytułem. W latach 2009 – 2018 w zajęciach Szkółki uczestniczyło już około 200 najmłodszych adeptów szachów, a corocznie bierze w nich udział ponad 30 zapaleńców.  

Po wyborach 13.10.2018 r. nastąpiła zmiana składów władz Klubu: Zarząd – Prezes Jacek Woda, Wiceprezes ds. organizacyjnych Józef Nicikowski, Skarbnik Dariusz Pawlicki, Sekretarz Tadeusz Agaciński oraz Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Karol Michalski i Janusz Woda. Działacze ci oraz Małgorzata Napierała kontynuując najlepsze tradycje organizacyjne poprzedników, corocznie w lipcu zapraszają miłośników królewskiej gry do udziału w letnim festiwalu pod nazwą SZACHOWE LATO, a w ciągu roku na kilkanaście turniejów klasyfikacyjnych w szachach klasycznych oraz w szachach szybkich i błyskawicznych.

Aktualny Zarząd Klubu po wyborach w dniu 18.12.2021 r., jest następujący:

  • Karol Michalski – Prezes
  • Filip Kolendo – Wiceprezes
  • Agata Smarsz – Sekretarz
  • Brygida Kozioł – Skarbnik
  • Dominik Pędzich;
  • Komisja Rewizyjna:
    • Józef Nicikowski – Przewodniczący
    • Dariusz Pawlicki

Corocznie kilka drużyn klubowych uczestniczy w rozgrywkach wielkopolskich lig szachowych – na ogół 3-4 zespoły seniorów i 2-3 juniorów. Rekordowa frekwencja była w sezonie 2014/15 gdy czołowe drużyny seniorów i juniorów uczestniczyły w III Lidze i 4 dalsze w IV Lidze; 6 teamów ligowych w roku 2022 to nowy rekord uczestnictwa w niemal 100-letniej już historii Klubu! Wyniki uzyskiwane w tych rozgrywkach są prezentowane na bieżąco w zakładce LIGI, a osiągnięcia członków Klubu i uczestników Szkółki w licznych turniejach indywidualnych można bieżąco śledzić na stronie startowej i na pozostałych zakładkach klubowej witryny internetowej www.kszlech.pl 

Czytaj także:
Najlepsi zawodnicy
Członkowie klubu