Sponsorzy

Klub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu chętnie nawiązuje współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, które wspierają jego działalność ukierunkowaną na odciągnięcie młodzieży od zdrożnych myśli i szkodliwej społecznie aktywności, ale przede wszystkim na wzrost poziomu umiejętności i sukcesy na szachownicach. Nie do przecenienia jest wkład głównego sponsora Klubu – Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, która zapewnia szachistom świetne warunki lokalowe i pomaga niekiedy w przewozach lechitów na zawody, zwłaszcza na dalszych odległościach.

Bardzo dobrze układa się współpraca z poznańską firmą informatyczną Grupa TENSE, dzięki której funkcjonuje nasza witryna internetowa www.kszlech.pl. Klub nasz otrzymuje pewne dofinansowanie udziału juniorów w ważniejszych imprezach z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego i Wielkopolskiego Związku Szachowego w ramach tzw. współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Cenimy także wysoko wkład członków Klubu i ich rodziców, którzy nieodpłatnie udostępniają swoje samochody na przejazdy szachistów na mecze i turnieje, włączają się również w akcję uzupełniania zasobów sprzętu szachowego i zegarów. Tym niemniej nieustannie oczekujemy kolejnych deklaracji włączenia się innych donatorów w rozwój Klubu, na przykład poprzez reklamę na tej stronie, czy w innej jeszcze formie. Każda inicjatywa, czy nawet pośrednictwo w pozyskaniu życzliwego szachistom partnera, są mile widziane. Zapraszamy!

Obecna wersja strony została stworzona przez Maksymiliana Łosińskiego oraz Pawła Malickiego z Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Poznaniu (wychowawca p.Przemysław Głowacz) podczas praktyk w firmie Primesoft.