Festiwal Szachowy z okazji 100-lecia klubu

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Szachowy z okazji 100-lecia KKS LECH Poznań. Organizatorem jest oczywiście nasz klub, a Parterem WSUS.  

Termin: 8-16.07.2022r.

Pula nagród finansowych wynosi 10.000 złotych!

Imprezy główne:

• OPEN A dla zawodników z rankingiem PZSzach min. 1700 lub FIDE min 1300.
Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do turnieju zawodników nie spełniających kryteriów rankingowych.
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN B dla zawodników z rankingiem PZSzach maks. 1600 lub FIDE maks. 1300. 
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN C dla dzieci i amatorów z rankingiem PZSzach maks. 1250. 
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 60min; system szwajcarski

Szczegółowy komunikat w serwisach turniejowych: