Władze Klubu wybrane w 2021 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowe władze KSz LECH-WSUS   

     18 grudnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym podsumowano działalność Klubu i Szkółki Szachowej w okresie 13.10.2018 – 17.12.2021 i wybrano nowy Zarząd w składzie: Karol Michalski – prezes, Filip Kolendo – wiceprezes, Brygida Kozioł – skarbnik,  Agata Smarsz – sekretarz i Dominik Pędzich, oraz Komisje Rewizyjną: Józef Nicikowski – przewodniczący i Dariusz Pawlicki. Wszystkim ww. serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów organizacyjnych i sportowych, aby w kadencji 2021-2024 nastąpił dalszy rozwój naszych szeregów i umiejętności, zwłaszcza jego najmłodszych członków.