Szkółka Szachowa 2020/21

Początek zajęć Szkółki Szachowej odroczony!

Wznowienie zajęć w roku szkoleniowym 2020/21 miało nastąpić w czwartek 8.10.2020 r. Planowana liczba uczestników ok. 25, zajęcia w dwóch grupach, których skład będzie zależeć od ich wieku i umiejętności. Nowi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy początkujących, a pozostali do przeszkolonych, tj. mających już pewien zasób wiedzy o teorii szachów oraz doświadczenie turniejowe. Wszyscy powinni systematycznie brać udział w zajęciach i turniejach, o których piszemy w innej zakładce na naszej stronie. Szczegółowe informacje – w załączonych Komunikatach Organizacyjnych nr 1 i 2. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą internetową na druku DEKLARACJA UCZESTNIKA. Wszystkich uczestników obowiązują rygory ustalone przez władze państwowe, tj. podpisanie Oświadczenia o stanie zdrowia, wejście do obiektu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w maseczce, dezynfekcja dłoni, itd.

UWAGA: Niestety ze względu na aktualny stan pandemii COVID-19 i zmieniające się przepisy o obostrzeniach w życiu społecznym zajęcia rozpoczną się z trudnym do przewidzenia opóźnieniem. Zgłoszenia można jednak nadal przesyłać na adres kszlech@wsus.pl lub aqua@wzszach.poznan.pl, a termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany w kolejnym komunikacie.