Zarząd KS LECH-WSUS

   Władze Klubu Szachowego LECH-WSUS Poznań wybrane 18.12.2021 r.

ZARZĄD:

Prezes                Karol MICHALSKI

Wiceprezes       Filip KOLENDO

Skarbnik            Brygida KOZIOŁ

Sekretarz    Agata SMARSZ

Członek             Dominik PĘDZICH

 KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący             Józef NICIKOWSKI

Członek                            Dariusz PAWLICKI